Κοινωνική και περιβαλλοντική υπευθυνότητα

Με δυνατό το αίσθημα της κοινωνικής ευθύνης, η PAMAR Ε.Π.Ε. αναγνωρίζει ότι η πορεία για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δημιουργία ισχυρών δεσμών με την ευρύτερη τοπική κοινωνία.

Οι άξονες ενίσχυσης της τοπικής κοινωνίας αφορούν τις ακόλουθες δράσεις:

  • Υποστήριξη της τοπικής απασχόλησης
  • Έμπρακτη στήριξη κοινωνικών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών
  • Χορηγία ερασιτεχνικών αθλητικών σωματίων, πολιτιστικών συλλόγων, κλπ
  • Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας

Επίσης, προσπαθούμε να μειώσουμε το οικολογικό μας αποτύπωμα ως εταιρία. Η αποστολή μας είναι να λειτουργούμε πάντοτε με απόλυτο σεβασμό προς τη φύση και σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Όλα τα προϊόντα μας μπορούν να ανακυκλωθούν ή να επαναχρησιμοποιηθούν. Είναι πολύ σημαντικό για εμάς όχι μόνο να σεβόμαστε το περιβάλλον, αλλά και να συμμετέχουμε στην προστασία του.