Μετά την παραγωγή στο ελαιοτριβείο μας, το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο μεταφέρεται στη μονάδα εμφιάλωσης όπου και αποθηκεύεται εντός ανοξείδωτων δεξαμενών (κάτω από απολύτως ελεγχόμενες συνθήκες) για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.

Πέραν των δεξαμενών αποθήκευσης και των λοιπών αποθηκευτικών χώρων, η μονάδα εμφιάλωσης περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δύο ημιαυτόματες – ανεξάρτητες μεταξύ τους – γραμμές εμφιάλωσης (μία γραμμή εμφιάλωσης γυάλινων φιαλών και μία γραμμή εμφιάλωσης μεταλλικών δοχείων).