Οι Άνθρωποί μας έχουν πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο στην εξέλιξη της δυναμικής πορείας της μονάδας τυποποίησης. Αναγνωρίζουμε ότι οι Άνθρωποι είναι αυτοί που δίνουν ώθηση στην επιχείρηση και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της.

Φροντίζουμε για τη συνεχή εκπαίδευση, εξέλιξη και ευημερία όλων των εργαζομένων της μονάδας τυποποίησης εφαρμόζοντας διαδικασίες που διασφαλίζουν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των γνώσεων τους.